Ενωσιακή

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2017

Αγόρια Α12 Α14  
Κορίτσια Κ12      

 

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2016

Αγόρια Α12 Α14 Α16
Κορίτσια Κ12 Κ14    

 

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2013

Αγόρια Α12 Α14 Α16 Α18
Κορίτσια Κ12 Κ14 Κ16 Κ18

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2012

Αγόρια

Α 12

Α14

Α16

 Α18 

Κορίτσια

Κ12

Κ14

Κ16

Κ18

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2011

Αγόρια

U12

U14

U16

U18

Κορίτσια

U12

U14

U16

U18

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2010

Αγόρια

U12

U14

U16

U18

Κορίτσια

U12

U14

U16

U18

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2009

Αγόρια

U12

U14

U16

U18

Κορίτσια

U12

U14

U16

U18

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2008

Αγόρια

U12

U14

U16

U18

Κορίτσια

U12

U14

U16

U18

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2007

Αγόρια

U12

U14

U16

U18

Κορίτσια

U12

U14

U16

U18