Οι σκέψεις μας

Για την ενημέρωση των γονέων, που σε κάθε τουρνουά καταβάλλουν το αντίτιμο του sign-in, αποφασίσαμε να εξηγούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα (και οπωσδήποτε όποτε υπάρχουν αλλαγές), που πηγαίνουν αυτά τα χρήματα.

Επίσης, τα οικονομικά της Η’ Ένωσης θα δημοσιεύονται στο σημείο αυτό.

 

Αυτή η οικονομική ανάλυση, ελπίζουμε να καταλήξει σε μια διαχρονική εικόνα, όπου οι γονείς θα είναι ευχαριστημένοι και οι σύλλογοι θα έχουν κίνητρο να αναλαμβάνουν τις διοργανώσεις της Ένωσης μας.

Διαχείριση 2011

Κοστολόγιο Τουρνουά

Το sign-in 64 αθλητών δίνει στο οργανωτή Σύλλογο

64 x 17 € = 1,088 €

1 γήπεδο σε ένα ΠΣΚ είναι διαθέσιμο 6+12+12=30 ώρες και εξυπηρετεί 20 αγώνες (1h 30' ανά αγώνα).

Το 64άρι ταμπλό δημιουργεί 63 αγώνες (32+16+8+4+2+1).

Άρα χρειάζονται 3 γήπεδα (χωρίς bye και w.o.) για την εξυπηρέτηση ενός πλήρους ταμπλό 64.

 

Τα ελάχιστα ΣΤΑΘΕΡΑ έξοδα του Συλλόγου που διοργανώνει τουρνουά είναι:

Επιδιαιτητής 80 ευρώ / ημέρα
Βοηθός διαιτητή 50 ευρώ / ημέρα
Γιατρός 100 ευρώ / ημέρα
Γραμματεία 50 ευρώ / ημέρα
Καθαρίστρια 50 ευρώ / ημέρα
Εργάτης γηπέδων 50 ευρώ / ημέρα

- Αν οι αγώνες διαρκέσουν ΠΑ-ΣΑ-ΚΥ το κόστος προκύπτει 1,140 ευρώ.

- Παράταση ως και ΔΕ αυξάνει το σταθερό κόστος σε 1,300-1,600 ευρώ (ανάλογα με το αν η ΔΕ μετρηθεί σαν μισή ή μία μέρα)

- Σε αυτά τα ποσά πρέπει να προσθέσουμε τον Φωτισμό και όπου τα γήπεδα δεν είναι δημοτικά, το κόστος γηπέδων.

 

Αν το γήπεδο είχε χρέωση 10 ευρώ / ώρα, 3 γήπεδα από 30 ώρες το ένα (90 ώρες), επιπλέον κόστος 900 ευρώ.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ κόστος είναι οι μπάλες. 63 αγώνες 30 κουτιά μπάλες.

 

Είναι σαφές ότι χωρίς χορηγίες, μόνο το Bar-Εστιατόριο μπορεί να ισοσκελίσει το οικονομικό αποτέλεσμα

Οικονομικός απολογισμός 2010