2009

1ο Ενωσιακό   Α10 Α12 Α14 Α16 Α18   Κ10 Κ12 Κ14 Κ16 Κ18
2ο Ενωσιακό   Α10 Α12 Α14 Α16 Α18   Κ10 Κ12 Κ14 Κ16 Κ18
3ο Ενωσιακό     Α12 Α14 Α16 Α18     Κ12 Κ14 Κ16  
4ο Ενωσιακό
    Α12 Α14 Α16 Α18     Κ12 Κ14 Κ16  
5ο Ενωσιακό     Α12 Α14 Α16       Κ12 Κ14 Κ16  
Open 1   Α10           Κ10        

2008

1ο Ενωσιακό     Α12 Α14 Α16 Α18     Κ12 Κ14 Κ16 Κ18
2ο Ενωσιακό     Α12 Α14 Α16  Α18     Κ12 Κ14 Κ16 Κ18
3ο Ενωσιακό     Α12 Α14 Α16       Κ12 Κ14    
4ο Ενωσιακό
    Α12 Α14 Α16       Κ12 Κ14 Κ16  
5ο Ενωσιακό     Α12 Α14 Α16       Κ12 Κ14 Κ16  

2007

1ο Ενωσιακό   Α10 Α12 Α14 Α16 Α18   Κ10 Κ12 Κ14 Κ16 Κ18
2ο Ενωσιακό Α9 Α10 Α12 Α14 Α16 Α18 Κ9 Κ10 Κ12 Κ14 Κ16 Κ18
3ο Ενωσιακό   Α10 Α12 Α14 Α16 Α18   Κ10 Κ12 Κ14 Κ16 Κ18
4ο Ενωσιακό     Α12 Α14 Α16 Α18     Κ12 Κ14 Κ16 Κ18
5ο Ενωσιακό     Α12 Α14 Α16 Α18     Κ12 Κ14 Κ16  
6ο Ενωσιακό     Α12 Α14 Α16 Α18     Κ12 Κ14 Κ16