ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Ε4

26/04/2016 14:18

Ανακοινώνεται ως κατωτέρω η βαθμολογία του 1ου Ενωσιακού Ε4 Πρωταθλήματος.

Για να δείτε την βαθμολογία της κατηγορίας Αγόρια - 12, κάντε κλικ εδώ.
Για να δείτε την βαθμολογία της κατηγορίας Κορίτσια - 12, κάντε κλικ εδώ.

Για να δείτε την βαθμολογία της κατηγορίας Αγόρια - 14, κάντε κλικ εδώ.
Για να δείτε την βαθμολογία της κατηγορίας Κορίτσια - 14, κάντε κλικ εδώ.

Για να δείτε την βαθμολογία της κατηγορίας Αγόρια - 16, κάντε κλικ εδώ.