ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 2ο OPEN E-3 Α-Κ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 14 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ 2ο Α-Κ OPEN 10 ΕΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

05/03/2024 11:59Τελικά αποτελέσματα για την κατηγορία Κορίτσια 10: εδώ
Τελικά αποτελέσματα για την κατηγορία Αγόρια 10: εδώ


Τελικά αποτελέσματα για την κατηγορία Κορίτσια 14: εδώ
Τελικά αποτελέσματα για την κατηγορία Αγόρια 14: εδώ