ΤΑΜΠΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 1ο OPEN E-3 Α-Κ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 14 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ 1ο Α-Κ OPEN 10 ΕΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

11/02/2024 06:09
 
Ταμπλό για την κατηγορία Κορίτσια 10: εδώ (Κ10/RR) και εδώ (Κ10/RQ).
 
 
 
 
Ταμπλό για την κατηγορία Κορίτσια 14: εδώ.
Ταμπλό για την κατηγορία Αγόρια 14: εδώ.  
 
 
 
Πρόγραμμα Κυριακής 11/02/2024: εδώ