ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

16/04/2021 17:25

ΠΡΟΣ
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ - ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 


Στον Ν. 4790/31-3-2021 (ΦΕΚ 48 ΤΕΥΧΟΣ Α΄) προβλέπεται ότι η λήψη αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων και των Γενικών Συνελεύσεων, μπορεί να γίνουν με τηλεδιάσκεψη, οι δε υπογραφές των μελών αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
Επίσης παρατείνονται οι θητείες των διοικητικών συμβουλίων αθλητικών σωματείων μέχρι τις 30-6-2021 (άρθρα 89 και 90 του Νόμου).

 

 

Για να δείτε αναλυτικά τις παραπάνω ρυθμίσεις κάντε κλικ εδώ.