ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Η΄ ΕΝΩΣΗΣ

25/10/2019 14:33

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Η΄ ΕΝΩΣΗΣ

 

 

Ενημερώνουμε τους υπεύθυνους των ομίλων (πρόεδρο - γεν. γραμματέα) να ενημερωθούν για την υπουργική απόφαση 67343ΕΞ2019 (ΦΕΚ 2443 ΤΕΥΧ. Β΄/20-6-2019) «Τήρηση και διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων», σε συνεννόηση με τους λογιστές τους για τις περαιτέρω ενέργειές τους (Προθεσμία έως 1-11-2019).


Από την Η΄ ΕΝΩΣΗ