ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

15/06/2016 11:33


Για να δείτε και να κατεβάσετε την Προκήρυξη της Σχολής Διαιτησίας, κάντε κλικ εδώ.

Για να δείτε και να κατεβάσετε το Πρόγραμμα της Σχολής Διαιτησίας Εθνικού Επιπέδου, κάντε κλικ εδώ.

Για να δείτε και να κατεβάσετε τη φόρμα Δήλωσης Συμμετοχής για τη Σχολής Διαιτησίας, κάντε κλικ εδώ.