ΠPOΣOXH!!! ΔIEYKPINIΣTIKH ANAKOINΩΣH ΓIA TO TOYPNOYA AK 16 ETΩN

08/05/2019 10:35

 

ΠPOΣOXH!!!

ΔIEYKPINIΣTIKH ANAKOINΩΣH ΓIA TO TOYPNOYA AK 16 ETΩN

 

ΣAΣ ΓNΩPIZOYME OTI,ΓIA TEXNIKOYΣ ΛOΓOYΣ TOY ΣYΣTHMATOΣ THΣ OMOΣΠONΔIAΣ,OI ΔHΛΩΣEIΣ ΣYMMETOXHΣ,ΠPEΠEI NA ΞANAΓINOYN.  

 

AΠO TH ΓPAMMATEIA THΣ H' ENΩΣHΣ