ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

26/04/2021 15:41

ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Η΄ ΕΝΩΣΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας ενημερώνουμε για τα στοιχεία και λεπτομέρειες που αφορούν:
α.    Την αίτηση εγγραφής σωματείων με αθλητική αναγνώριση στο     ηλεκτρονικό μητρώο.
β.    Την επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη γραμμένων σωματείων     στο μητρώο και
γ.    Τον έλεγχο της αίτησης εγγραφής - επικαιροποίησης, όπως αυτά     περιγράφονται στην υπ’ αριθμόν 168038 Υ.Α. της 20-4-2021 (ΦΕΚ     1593/Β΄).

 

 

Για να δείτε την άνω υπουργική απόφαση κάντε κλικ εδώ