ΩΡΕΣ SIGN-IN ΓΙΑ ΤΟ OPEN ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΙΑ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.

16/03/2017 14:12

 

Οι ώρες του Sign-in για το Οpen Πρωτάθλημα Α-Κ 10 Ετών Πράσινο Επίπεδο της Η'Ενωσης είναι :
 
 
Αγόρια 10 --->  Σάββατο 18/3/2017 και ώρα 13.00 - 13.30
 
 
Κορίτσια 10 --->  Σάββατο 18/3/2017 και ώρα 13.00 - 13.30
 
 
Ο επιδιαιτητής των αγώνων 
 
Στρόφαλης Νίκος