ΩΡΕΣ SIGN-IN ΓΙΑ ΤΟ OPEN ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α-Κ 10 ΕΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

07/04/2016 11:22

Ανακοινώνονται ως κατωτέρω οι ώρες Sign-in για το Open Πρωτάθλημα για Αγόρια – Κορίτσια 10 ετών ΠΡΑΣΙΝΟ Επίπεδο που θα διεξαχθεί στον Σ.Α. ΡΑΦΗΝΑΣ:

Αγόρια 10  :   Σάββατο 09/4/2016 και ώρα 08.00 - 08.30
Κορίτσια 10  :   Σάββατο 09/4/2016 και ώρα  16.00 - 16.30


Ο επιδιαιτητής
Στρόφαλης Νίκος