ΩΡΕΣ SIGN-IN ΓΙΑ ΤΟ 3ο ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Ε3 ΚΑΙ ΤΟ 3ο OPEN ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α-Κ 10 ΕΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

01/10/2015 11:53

Ανακοινώνονται ως κατωτέρω οι ώρες sign-in για το 3ο Ενωσιακό Πρωτάθλημα Ε3 και το 3o Open Πρωτάθλημα Α-Κ 10 ετών (Πράσινο Επίπεδο):


SIGN-IN ΓΙΑ Α-Κ 10 ΕΤΩΝ ΚΑΙ Α-Κ 14 ΕΤΩΝ

Aγόρια 14 : Παρασκευή 02/10/2015 ώρα 15:30-16:00
Κορίτσια 14 : Παρασκευή 02/10/2015 ώρα 18:30-19:00
Aγόρια 10 : Σάββατο 03/10/2015 ώρα 8:30-9:00
Κορίτσια 10 : Σάββατο 03/10/2015 ώρα 10:00-10:30

Ο επιδιαιτητής
Χαντζής Δημήτρης

 

 

SIGN-IN ΓΙΑ Α-Κ 12 ΚΑΙ Α-Κ 16 ΕΤΩΝ

Αγόρια 12 : Παρασκευή 02/10/2015 ώρα 15.00-15.30
Κορίτσια 12 : Σάββατο 03/10/2015 ώρα 10.00-10.30

Αγόρια 16 : Σάββατο 03/10/2015 ώρα 12.00-12.30

Κορίτσια 16 : Παρασκευή 02/10/2015 ώρα 20.00-20.30


Ο επιδιαιτητής

Στρόφαλης Νικόλαος