ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2ου OPEN Η-4 (ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ)

12/12/2018 13:05

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2ου OPEN Η-4
(ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ)
--------------

Κατά το 2ο OPEN Η-4 της Ένωσής μας του Οκτωβρίου 2018, συμμετείχαν 136 αθλητές-τριες, προέκυψαν δε έσοδα 2.040 ευρώ (136 Χ 15). Επίσης ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών προσέφερε το ποσό των 1.300 ευρώ για τον σκοπό αυτό. Έτσι τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 3.340 ευρώ, το ποσό δε που θα δοθεί, σε κάθε δικαιούμενο-η (σύνολο -9-) ανέρχεται, μετά από στρογγυλοποίηση, σε τριακόσια ογδόντα (380) ευρώ.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

 

Για να κατεβάσετε τον ανωτέρω Οικονομικό Απολογισμό του 2ου OPEN Η-14, κάντε κλικ εδώ.