ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ - ΚΟΠΗ ΠΙΤΤΑΣ

31/12/2018 15:25

 

 

ΕΝΩΣΗ OΜΙΛΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Η’ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Υμηττου 267 – Παγκράτι-  Τηλ :2107563170-2

SITE: h-enositennis.com - EMAIL: h_enosi@yahoo.gr

 

 

 

 

Αρ.Πρωτ.: 29
Ημερομηνία:  31/12/2018

 

ΠΡΟΣ :
 ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΤΗΣ Η’ ΕΝΩΣΗΣ


ΘΕΜΑ :
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ    Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου με την επωνυμία « ΕΝΩΣΗ ΟΜΙΛΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ Η’ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ » και σύμφωνα με τα άρθρα 29,30 & 34 επ. του καταστατικού

ΚΑΛΕΙ


    Τους Ομίλους – μέλη της Ένωσής να λάβουν μέρος στις εργασίες της ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ που θα γίνει κοντά στις εγκαταστάσεις του Α.Ο.Α. ΦΙΛΟΘΕΗΣ στις 19 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 το πρωί και η οποία θα έχει θέματα ημερησίας διάταξης :
1)    Έγκριση καταλόγου εκπροσώπων των ομίλων που έχουν δικαίωμα ψήφου.
2)    Διοικητικός απολογισμός
3)    Οικονομικός απολογισμός και παρουσίαση έκθεσης της ελεγκτικής επιτροπής.
4)    Έγκριση απολογισμού – απαλλαγή μελών του Δ.Σ
5)    Προγραμματισμός – προϋπολογισμός για το έτος 2019. Έγκριση αυτών.
6)    Διαγραφή ομίλου λόγω λύσεως αυτού (ΠΕΥΚΗ-Γ.ΚΑΛΟΒΕΛΩΝΗΣ)
7)    Αρχαιρεσίες για την εκλογή του Διοικ. Συμβουλίου και Εξελ. Επιτροπής.

    Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία , η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί όπως ορίζει το καταστατικό στον ίδιο χώρο , την ίδια ημερομηνία και ώρα 15:00 με αυτά τα θέματα της ημερησίας διάταξης , θα έχει δε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των ομίλων – μελών.
Δικαίωμα συμμετοχής στην Συνέλευση έχουν οι όμιλοι που :
Α) Έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
Β) Ορίσουν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ένα μέλος τους, καθώς και αναπληρωτή για να εκπροσωπήσει και ψηφίσει στην Συνέλευση, η εκπροσώπηση δε αυτή θα ισχύει , εφ’ όσον δεν τροποποιηθεί , και για οποιαδήποτε Γ.Σ. κατά την διάρκεια του έτους 2019.
                        

 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Οι όμιλοι που έχουν δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 2725/1999, μπορούν να προτείνουν, μέχρι δέκα(10) ημέρες πριν από την 19/1/2019, με απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ τους , έναν μόνο υποψήφιο – α για το Διοικητικό Συμβούλιο και έναν ή μία για την Εξελεγκτική Επιτροπή .
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι την ίδια ημέρα (19/1) θα γίνει και περί ώρα 19:00 η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίττας της Ένωσής μας και θα ακολουθήσουν βραβεύσεις των αθλητών-τριών τα ονόματα των οποίων θα γνωστοποιηθούν  στους ομίλους με νεότερη ανακοίνωση μας.

 

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
   Ε.ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ                                        Κ.ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ

 

 

 

Για να κατεβάστε την ανωτέρω ανακοίνωση, κάντε κλικ εδώ.