ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ

20/12/2019 10:26

 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ

 

    Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας σε συνέχεια παλαιότερης απόφασής του θα επιβραβεύσει και φέτος τους αθλητές και τις αθλήτριες της Ένωσής μας που εισήχθησαν φέτος σε Ελληνικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Όλοι όσοι πέτυχαν θα λάβουν μέρος σε κλήρωση, που θα γίνει με την κοπή της πίτας στις αρχές του 2020 (11-1), με έπαθλο ένα φορητό υπολογιστή.

    Καλούμε προς τούτο τα Διοικητικά Συμβούλια των Ομίλων μας να στείλουν στην γραμματεία της Ένωσης μέχρι τις 8 Ιανουαρίου του 2020 κατάσταση με τα ονόματα των επιτυχόντων αθλητών-τριών με τη σχολή που πέτυχαν. Στις 9-1-2019 θα δημοσιευθούν στο site της Ένωσής μας όλα τα ονόματα που θα μας έχουν σταλεί. Αν έχει παραλειφθεί κάποιο, μπορούν, όσοι πέτυχαν, να ειδοποιήσουν τους ομίλους τους για τη σχετική αποστολή. Διαφορετικά μέχρι το μεσημέρι της 11-1-2020, να στείλουν στην Γραμματεία μας πιστοποιητικό εγγραφής στη σχολή τους και τον όμιλο που ανήκουν, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (φωτοτυπία δελτίου-κάρτας υγείας κλπ.).

    Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην κλήρωση είναι, όσοι πέτυχαν να ήταν αθλητές στην Ένωσή μας το έτος 2019, δηλαδή να μην προέρχονται από μετεγγραφή (να μην έγιναν αθλητές ομίλου της Ένωσής μας από τον Ιανουάριο του 2020).

 

Δεκέμβριος 2019

Από τη Γραμματεία της Η΄ Ένωσης