ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ

27/11/2017 11:20

 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ
 
 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας αποφάσισε να επιβραβεύσει τους αθλητές και τις αθλήτριες της Ένωσής μας που εισήχθησαν φέτος σε Ελληνικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Όλοι όσοι πέτυχαν θα λάβουν μέρος σε κλήρωση, που θα γίνει με την κοπή της πίτας στις αρχές του 2018, με έπαθλο ένα φορητό υπολογιστή.
Καλούμε προς τούτο τα Διοικητικά Συμβούλια των Ομίλων μας να στείλουν στην γραμματεία της Ένωσης μέχρι τις 10 Ιανουαρίου του 2018 κατάσταση με τα ονόματα των επιτυχόντων αθλητών-τριών με τη σχολή που πέτυχαν. Στις 11-1-2018 θα δημοσιευθούν στο site της Ένωσής μας όλα τα ονόματα που θα μας έχουν σταλεί. Αν έχει παραλειφθεί κάποιο, μπορούν, όσοι πέτυχαν, να στείλουν στην Ένωσή μας ένα πιστοποιητικό εγγραφής από τη Γραμματεία της Σχολής που πέτυχαν και επίσης τον όμιλο στον οποίον ανήκουν.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην κλήρωση είναι, όσοι πέτυχαν να ήταν αθλητές στην Ένωσή μας τη περίοδο 2016-2017 δηλαδή να μην προέρχονται από μετεγγραφή (να μην έγιναν αθλητές ομίλου της Ένωσής μας από τον Ιανουάριο του 2017).
 
Από τη Γραμματεία της Η΄ Ένωσης