Ε.Φ.Ο.Α. - ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΝΙΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ

04/05/2020 14:44

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΝΙΣ
ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ Ε.Φ.Ο.Α.


Η Ε.Φ.Ο.Α. αναγνωρίζει τις συνέπειες του κορονοϊού που έχουν δημιουργήσει προβλήματα, σε ολόκληρο το φάσμα της καθημερινής μας ζωής. Ακολουθώντας τις κυβερνητικές Αποφάσεις-Οδηγίες καθώς και τις αποφάσεις όλων των αρμοδίων εξουσιοδοτημένων φορέων, πιστεύουμε ότι είναι δυνατή η άθληση στα ανοικτά γήπεδα του τένις, με ασφάλεια λόγω της μεγάλης έκτασης του γηπέδου, των αποστάσεων κατά τη διάρκεια της άσκησης μεταξύ των αθλουμένων και προφανώς τη μη ύπαρξη σωματικής επαφής.

Το παρόν περιλαμβάνει γενικές οδηγίες λειτουργίας - άθλησης στις εγκαταστάσεις τένις, των Σωματείων-Μελών της ΕΦΟΑ, που διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας, για το χρονικό διάστημα ισχύος των περιοριστικών μέτρων.

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ

• Η Ε.Φ.Ο.Α. θεσμοθετεί και ορίζει Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων (η «Επιτροπή»), αποτελούμενη από τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα και τον Έφορο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
• Εισηγητής της Επιτροπής και σύνδεσμος επικοινωνίας με την ΓΓΑ ορίζεται ο Πρόεδρος της Ιατρικής Επιτροπής της ΕΦΟΑ, ιατρός καρδιολόγος κ. Φώτης Πατσουράκος.
• Όλοι οι εισερχόμενοι στις εγκαταστάσεις των Σωματείων – Μελών της ΕΦΟΑ, αθλούμενοι και / ή προσωπικό του Σωματείου, εισέρχονται μόνο από μία είσοδο.
• Κατά την είσοδο όλοι οι εισερχόμενοι αθλούμενοι και / ή προσωπικό καταγράφονται, με ευθύνη της Γραμματείας του Σωματείου, σε κατάσταση εισερχομένων με τα πλήρη στοιχεία τους και επιπρόσθετα διεξάγεται έλεγχος των εισερχομένων μέσω της συμπλήρωσης ερωτηματολογίου για το πρόσφατο ιστορικό τους, τηρουμένων των διατάξεων περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ώστε να είναι δυνατή η ιχνηλάτηση οποιουδήποτε τυχόν κρούσματος.
• Στην είσοδο προτείνεται να γίνεται θερμομέτρηση εξ’ αποστάσεως των εισερχομένων στην εγκατάσταση και σε όσους έχουν θερμοκρασία μεγαλύτερη των 37οC σε τρεις διαδοχικές μετρήσεις, δεν θα τους επιτρέπεται η είσοδος.
• Οι αθλούμενοι και / ή το προσωπικό του Σωματείου ενημερώνουν άμεσα τη Γραμματεία του Σωματείου για συμπτώματα πυρετού, βήχα, δύσπνοιας ή υπέρμετρης κόπωσης, που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι ή μέλος της οικογένειάς τους.
• Όλες οι εγκαταστάσεις, βοηθητικές ή μη, όπως ενδεικτικά γυμναστήρια, αποδυτήρια, κλπ., πλην των ανοιχτών γηπέδων τένις και των τουαλετών ανδρών και γυναικών, παραμένουν κλειστές και μη προσβάσιμες στους αθλούμενους. Συνιστάται στους αθλούμενους η αποφυγή της χρήσεως τουαλετών.
• Πριν από τη λειτουργία-άνοιγμα των εγκαταστάσεων του Σωματείου οι τουαλέτες καθαρίζονται και απολυμαίνονται. Καθαρίζονται και απολυμαίνονται επίσης και σε τακτά χρονικά διαστήματα κάθε ημέρα, από άτομο πλήρως εξοπλισμένο με γάντια και μάσκα προσώπου και εφοδιασμένο με τα κατάλληλα καθαριστικά υλικά, συνιστώμενων από τον ΕΟΔΥ (π.χ. διάλυμα χλωρίνης κ.λπ.).
• Η διάθεση των γηπέδων στους αθλούμενους πραγματοποιείται αποκλειστικά με τηλεφωνική ή ηλεκτρονική κράτηση μέσω υπαλλήλου της γραμματείας, χωρίς επαφή με τους αθλούμενους.
• Αθλούμενοι δικαιούνται να εισέρχονται στις εγκαταστάσεις του Σωματείου, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τηλεφωνική ή ηλεκτρονική κράτηση. Η είσοδός τους θα πραγματοποιείται 15 λεπτά πριν την ώρα έναρξης της πραγματοποιηθείσας κράτησης.
• Στην είσοδο κάθε αθλητικής εγκατάστασης, αλλά και σε άλλα εμφανή σημεία των εγκαταστάσεων του Σωματείου, αναρτώνται λεπτομερείς οδηγίες χρήσης των γηπέδων καθώς και ο τρόπος άθλησης.
• Σε κάθε γήπεδο θα υπάρχουν αντισηπτικά χεριών σε υγρή μορφή ή gel, για χρήση από τους αθλούμενους.
• Εάν το Σωματείο διαθέτει μικροφωνικό σύστημα, ανακοινώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, με ευθύνη της Γραμματείας του Σωματείου, η τήρηση των οδηγιών και ο τρόπος άθλησης.
• Πέραν των αθλουμένων, όλοι οι υπόλοιποι μέλη του Σωματείου και / ή προσωπικό του Σωματείου, φοράνε μάσκες.
• Όλοι οι εισερχόμενοι στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Σωματείου τηρούν απόσταση δύο μέτρων μεταξύ τους και δεν προβαίνουν σε χειραψίες ή εναγκαλισμούς. Αποφεύγουν να αγγίζουν το πρόσωπό τους.
• Στο τέλος της προπόνησης οι αθλούμενοι πλένουν τα χέρια τους διεξοδικά ή χρησιμοποιούν αντισηπτικό και ξεπλένουν το πρόσωπό τους με άφθονο νερό.
• Το Σωματείο-Μέλος της ΕΦΟΑ, ορίζει υπεύθυνο για την πιστή εφαρμογή των διαλαμβανομένων στο παρόν, με την υποχρέωση να ενημερώνει άμεσα τη Διοίκηση του Σωματείου και στη συνέχεια να ενημερώνεται η Επιτροπή.

 

Β. ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ – ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΗΠΕΔΩΝ

• Εμβαδόν γηπέδου 668 μ2, μήκος 36,50 μ. και πλάτος 18,30 μ2.
• Μέγιστος αριθμός αθλούμενων μόνο 2 άτομα ανά γήπεδο.

 

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

• Στελεχώνεται από το Σωματείο – Μέλος, χωρίς να υφίσταται δικαίωμα εισόδου στο χώρο της γραμματείας στους αθλούμενους. Η Γραμματεία είναι υπεύθυνη για την καταγραφή των στοιχείων των εισερχομένων στις εγκαταστάσεις του Σωματείου καθώς και για την διενέργεια του ελέγχου και τη συμπλήρωση του σχετικού ερωτηματολογίου και επιβλέπει και τηρεί την είσοδο κάθε εισερχομένου, με βάση την ήδη πραγματοποιηθείσα τηλεφωνική ή ηλεκτρονική κράτηση. Επιπρόσθετα είναι υπεύθυνη για την έξοδο των αθλουμένων αμέσως μετά το χρονικό διάστημα πέρατος της κράτησης.
• Διαθέτει αντισηπτικά χεριών στην είσοδο.

 

Δ.ΤΡΟΠΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ

• Προθέρμανση με ατομικό εξοπλισμό (π.χ. σχοινάκι, μπάλες κ.λπ.).
• Ένας αθλούμενος ανά πλευρά–μισό γήπεδο, χωρίς αλλαγή πλευράς, όσο διαρκεί η άθληση.
• Χρήση ατομικής ρακέτας και ατομικού αντισηπτικού για κάθε αθλούμενο.
• Άθληση με ατομικές μπάλες του κάθε αθλούμενου, με διαφορετική σήμανση από αυτή του αντιπάλου αθλούμενου.
• Επιστροφή των μπαλών του αντιπάλου ή γειτονικού γηπέδου μόνο με τη ρακέτα ή τα πόδια και όχι με τα χέρια.
• Οι πάγκοι ή τα καθίσματα ανάπαυσης των αθλούμενων θα είναι ξεχωριστά για κάθε έναν και τοποθετημένα από ένα σε κάθε πλευρά του γηπέδου.
• Απαγορεύεται το άγγιγμα του εξοπλισμού του γηπέδου.

 

Ε. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ – ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ

Αποθήκη υλικού

• Είσοδος-έξοδος και διαχείριση του υλικού (σκούπες καθαρισμού, φυσητήρες, ομπρέλες κ.λπ.) μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα από το Σωματείο.
• Το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Σωματείου θα χρησιμοποιεί ατομικά μέσα προστασίας και θα υφίσταται αντισηπτικό στην είσοδο της αποθήκης υλικού.

Κυλικείο

Κλειστό
• Κάθε αθλούμενος θα φέρει μαζί του νερό, ισοτονικά και ότι άλλο χρειάζεται για την άθλησή του.

Τουαλέτες

• Υποχρεωτικά πλήρης εξοπλισμός ατομικής καθαριότητας, αντισηπτικό υγρό και σαπούνι, χαρτί τουαλέτας, χαρτί καθαρισμού χεριών (όχι ύφασμα) ή αυτόματος φυσητήρας.
• Μόνιμος εξαερισμός.
• Καθημερινή και συχνή καθαριότητα και απολύμανση σε δάπεδα, πόμολα, καθίσματα, με χρήση συνιστώμενων από τον ΕΟΔΥ υλικών (π.χ. διάλυμα χλωρίνης κ.λπ.).

 

Αποδυτήρια

Κλειστά

Γυμναστήρια

Κλειστά


ΕΦΟΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020
Για να κατεβάσετε σε PDF το ανωτέρω Πρωτόκολο Λειτουργίας Γηπέδων Τέννις, κάντε κλικ εδώ.