ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 3ου Ε-3

25/05/2017 16:20

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 3ου Ε-3

 

 

Στην προκήρυξη αυτή, από παραδρομή αναγράφηκε ως ποσό για την έκδοση της κάρτας ασφάλισης της ΕΦΟΑ αυτό των 25 ευρώ αντί του ΟΡΘΟΥ -20- ευρώ.
 

Από τη Γραμματεία της Η΄ Ένωσης