ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

07/05/2021 11:55

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Σας γνωστοποιούμε το με αριθμό 1670/23-4-2021 ΦΕΚ (ΤΕΥΧΟΣ Β) με το οποίο καθορίζονται οι διαδικασίες και δικαιολογητικά για τη χορήγηση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ.

 

 

 

Για να διαβάσετε την άνω Υ.Α. κάντε κλικ εδώ.