ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 1ο OPEN E-3 Α-Κ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12 - 16 ΕΤΩΝ

27/01/2024 21:38


Ταμπλό για την κατηγορία Κορίτσια 12: εδώ.
Ταμπλό για την κατηγορία Αγόρια 12: εδώ.
 

 
Ταμπλό για την κατηγορία Κορίτσια 16: εδώ.
Ταμπλό για την κατηγορία Αγόρια 16: εδώ.
 

Πρόγραμμα Κυριακής 28/01/2024: εδώ.