ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

21/01/2019 14:38

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
 

Κατά την κλήρωση ενός φορητού υπολογιστή που έγινε κατά την κοπή της πίτας της Ένωσής μας στις 19-1-2019 μετά των επιτυχόντων στα ΑΕΙ και ΤΕΙ, τυχερός αναδείχθηκε ο

ΛΟΥΚΑΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ

του Ο.Α. ΣΥΡΟΥ, ο οποίος μπορεί να επικοινωνήσει με την Ένωση για την παραλαβή.

 

 

Αθήνα 21-1-2019
Από τη Γραμματεία της Η΄ Ένωσης