ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

15/06/2016 11:34

(* ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ - ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΠΛΕΟΝ)

 

ΠΡΟΣ
ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Η΄ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
-----------

Καλούνται όσοι έχουν παρακολουθήσει σχολές διαιτησίας και είναι κάτοχοι πιστοποίησης LEVEL 1, να επικοινωνήσουν με την Γραμματεία της Η΄ Ένωσης.

 
Από την Η΄ Ένωση