ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

02/10/2020 10:54

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς
Τους αθλητές, προπονητές, γονείς

===========================================

Σας γνωρίζουμε ότι, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της `Ενωσής μας, ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ του 4ου Ε-3 και πέρα από όσα προβλέπονται στα σχετικά υγειονομικά πρωτόκολλα, θα γίνονται με


ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΜΠΑΛΛΕΣ

 

μετά δε το τέλος κάθε αγώνα, αυτές ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ

 

Το επιπλέον κόστος θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την ΕΝΩΣΗ

 

Από το Διοικητικό ΣυμβούλιοRead more: https://www.h-enositennis.com/

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς
Τους αθλητές, προπονητές, γονείς

===========================================

Σας γνωρίζουμε ότι, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της `Ενωσής μας, ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ του 4ου Ε-3 και πέρα από όσα προβλέπονται στα σχετικά υγειονομικά πρωτόκολλα, θα γίνονται με


ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΜΠΑΛΛΕΣ

 

μετά δε το τέλος κάθε αγώνα, αυτές ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ

 

Το επιπλέον κόστος θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την ΕΝΩΣΗ

 

Από το Διοικητικό ΣυμβούλιοRead more: https://www.h-enositennis.com/

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς
Τους αθλητές, προπονητές, γονείς

===========================================

Σας γνωρίζουμε ότι, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της `Ενωσής μας, ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ του 4ου Ε-3 και πέρα από όσα προβλέπονται στα σχετικά υγειονομικά πρωτόκολλα, θα γίνονται με


ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΜΠΑΛΛΕΣ

 

μετά δε το τέλος κάθε αγώνα, αυτές ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ

 

Το επιπλέον κόστος θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την ΕΝΩΣΗ

 

Από το Διοικητικό ΣυμβούλιοRead more: https://www.h-enositennis.com/

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς
Τους αθλητές, προπονητές, γονείς

===========================================

Σας γνωρίζουμε ότι, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της `Ενωσής μας, ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ του 4ου Ε-3 και πέρα από όσα προβλέπονται στα σχετικά υγειονομικά πρωτόκολλα, θα γίνονται με

 

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΜΠΑΛΛΕΣ

 

μετά δε το τέλος κάθε αγώνα, αυτές ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ

 

Το επιπλέον κόστος θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την ΕΝΩΣΗ

 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο