ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ.

01/03/2019 10:28

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ.

 

Σας γνωστοποιoύμε τα έγγραφα που αφορούν την Κάρτα Αθλητή της ΕΦΟΑ σχετικά με την ασφάλιση αυτών,  για ενημέρωσή σας.

 

Από την Η' Ένωση.


ΕΦΟΑ_02.2019.pdf
Δικαιολογητικά (1).pdf
AIG-ΕΝΤΥΠΟ-ΔΗΛΩΣΗΣ-ΖΗΜΙΑΣ-ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ-ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ.pdf