ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΥΡΩΘΕΝ 5ο Ε-3 ΣΤΟΝ Α.Ο. ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ»

30/12/2020 21:15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΥΡΩΘΕΝ 5ο Ε-3 

ΣΤΟΝ Α.Ο. ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ»

==================================

Ενημερώνουμε τους αθλητές ΖΑΧΟ ΝΙΚΟΛΑΟ και ΜΑΡΝΙΕΡΟ ΙΑΣΟΝΑ-ΣΤΑΜ., του  Ομίλου Α.Π.Ο. ΣΑΝΗ, όπως επικοινωνήσουν με την ΕΦΟΑ, προκειμένου να  τους επιστραφούν τα χρήματα που κατέβαλαν για sign in για το παραπάνω  τουρνουά που ακυρώθηκε.

ΑΠΟ ΤΗΝ Η’ ΕΝΩΣΗ