ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΦΟΑ

17/05/2017 17:03

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΦΟΑ

 

Εν όψει της επικείμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΦΟΑ, ανακοινώνονται οι κατωτέρω πίνακες:

Για να κατεβάσετε τον πίνακα "ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΩΝ 2016 (ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ)", κάντε κλικ εδώ.
Για να κατεβάσετε τον πίνακα "ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ", κάντε κλικ εδώ.
Για να κατεβάσετε τον πίνακα "ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Ε.Φ.Ο.Α.", κάντε κλικ εδώ.