4ο ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ - ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α10, Α12, Α14, Α16 και Κ10, Κ12, Κ14.

20/11/2014 15:38


Ανακοινώνονται τα τελικά για το τέταρτο Ε-3 πρωτάθλημα που αφορούν τις κατηγορίες Α10, Α12, Α14, Α16 και Κ10, Κ12, Κ14.

   Για το ταμπλό της κατηγορίας Αγοριών 10 ετών, κάντε κλικ εδώ.
   Για το ταμπλό της κατηγορίας Αγοριών 12 ετών, κάντε κλικ εδώ.
   Για το ταμπλό της κατηγορίας Αγοριών 14 ετών, κάντε κλικ εδώ.
   Για το ταμπλό της κατηγορίας Αγοριών 16 ετών, κάντε κλικ εδώ.

   Για το ταμπλό της κατηγορίας Κοριτσιών 10 ετών, κάντε κλικ εδώ.
   Για το ταμπλό της κατηγορίας Κοριτσιών 12 ετών, κάντε κλικ εδώ.
   Για το ταμπλό της κατηγορίας Κοριτσιών 14 ετών, κάντε κλικ εδώ.