3ο ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ - ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α12, Α14, Κ12 και Κ16

01/10/2014 00:05

Ανακοινώνονται τα τελικά για το τρίτο Ε-3 πρωτάθλημα που αφορούν τις κατηγορίες Α12, Α14, Κ12 και Κ16.

   Για το ταμπλό της κατηγορίας Αγοριών 12 ετών, κάντε κλικ εδώ.
   Για το ταμπλό της κατηγορίας Αγοριών 14 ετών, κάντε κλικ εδώ.

   Για το ταμπλό της κατηγορίας Κοριτσιών 12 ετών, κάντε κλικ εδώ.
   Για το ταμπλό της κατηγορίας Κοριτσιών 16 ετών, κάντε κλικ εδώ.