1ο ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Ε3 - Ώρες του sign in για όλες τις κατηγορίες.

20/02/2014 08:50

Ανακοινώνονται ως κατωτέρω οι ώρες για το sign in όλων των κατηγοριών του 1ου Ενωσιακού Βαθμολογούμενου Πρωταθλήματος Ε3 για Αγόρια και Κορίτσια 12 & 16 ετών.

Α16 : Παρασκευή 21/02 8:00-8:30
Α12 : Παρασκευή 21/02 9:30-10:00

Κ16 : Σάββατο 22/02 8:00-8:30
Κ12 : Σάββατο 22/02 15:00-15:30

Τέλος, λόγω μεγάλης συμμετοχής, οι αγώνες παρατείνονται έως και τη Δευτέρα για τις κατηγορίες Κ12 και Κ16.