ΩΡΕΣ SIGN-IN ΓΙΑ 2ο Ε3 Α-Κ 12, 16 Ετών 23-25/5/2014

22/05/2014 13:38

Ανακοινώνονται ως κατωτέρω οι ώρες sign-in του 2ου Ενωσιακού Ε3 για τις κατηγορίες Α-Κ 12 και 16 Ετών.


Ώρες sign in:

Α12 Παρασκευή 23/5/2014 15:30 - 16:00
Κ12 Παρασκευή 23/5/2014 18:30 - 19:00
Α16 Παρασκευή 23/5/2014 20:00 - 20:30
Κ16 Σάββατο 24/5/2014 14:00 - 14:30