ΤΕΛΙΚΑ ΤΑΜΠΛΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α12, Α14, Α16, Κ12, Κ14, Κ16 ΤΟΥ 1ΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ Ε3

04/03/2015 00:49

Ανακοινώνονται ως κατωτέρω τα τελικά ταμπλό για τις κατηγορίες Α12, Α14, Α16, Κ12, Κ14 και Κ16 του 1ου Ενωσιακού Ε3 Πρωταθλήματος:

Για να κατεβάσετε το ταμπλό της κατηγορίας Α12, κάντε κλικ εδώ.
Για να κατεβάσετε το ταμπλό της κατηγορίας Α14, κάντε κλικ εδώ.
Για να κατεβάσετε το ταμπλό της κατηγορίας Α16, κάντε κλικ εδώ.
Για να κατεβάσετε το ταμπλό της κατηγορίας Κ12, κάντε κλικ εδώ.
Για να κατεβάσετε το ταμπλό της κατηγορίας Κ14, κάντε κλικ εδώ.
Για να κατεβάσετε το ταμπλό της κατηγορίας Κ16, κάντε κλικ εδώ.