Τελικές προ masters βαθμολογίες ΕΦΟΑ

09/11/2011 14:56

Ανεβάσαμε και τις βαθμολογίες της ΕΦΟΑ, όπως υπάρχουν και στο site της Ομοσπονδίας. Επί της βαθμολογίας θα βρείτε στατιστικά στο σχετικό κεφάλαιο του site μας. Ακολουθεί μια πρώτη γεύση. Βλέπετε ότι το 34,4% των αθλητών της 1ης τετράδας ανήκει στην Ένωση μας ή ότι το 62,3% των αθλητών, που μπήκαν στους πρώτους 32, ήταν από το λεκανοπέδιο της Αττικής. Όλες οι βαθμολογίες σε ένα αρχείο.

Θέση Η' Ένωση Αθήνα
1 37,5% 62,5%
1-2 35,3% 52,9%
1-4 34,4% 56,3%
1-8 27,7% 61,5%
1-16 31,6% 62,4%
1-32 32,8% 62,3%