Στοιχεία από τελικές βαθμολογίες Juniors 2011

06/01/2012 09:56

Σε σχέση με τις πρόσφατες αναλύσεις που σας παρουσιάσαμε για το 2011, οι τελικές βαθμολογίες που δημοσίευσε η ΕΦΟΑ, αλλάζουν κάποια δεδομένα, εφόσον έχουν ενσωματωθεί τα Ενωσιακά του 2ου εξαμήνου. Άρα αναμένεται μικρή αύξηση σε κάποιους αριθμούς, από τα παιδιά που έπαιξαν για πρώτη φορά μετά τον Ιούνιο σε Ενωσιακό και δεν έπαιξαν ποτέ σε ΕΦΟΑ. Δείτε την κατάσταση.