ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

12/02/2015 15:24


Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου με την επωνυμία « ΕΝΩΣΗ ΟΜΙΛΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ Η’ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ » και σύμφωνα με τα άρθρα 29,30 & 34 επ. του καταστατικού
                    ΚΑΛΕΙ

Τους Ομίλους – μέλη της Ένωσής να λάβουν μέρος στις εργασίες της ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ που θα γίνει κοντά στις εγκαταστάσεις του Σ.Α. ΡΑΦΗΝΑΣ ( κινηματοθέατρο σχολείου ) στις 28 Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 το πρωί και η οποία θα έχει θέματα ημερησίας διάταξης :
1)    Έγκριση καταλόγου εκπροσώπων των ομίλων που έχουν δικαίωμα ψήφου.
2)    Διοικητικός απολογισμός
3)    Οικονομικός απολογισμός και παρουσίαση έκθεσης της ελεγκτικής επιτροπής.
4)    Έγκριση απολογισμού – απαλλαγή μελών του Δ.Σ
5)    Προγραμματισμός – προϋπολογισμός για το έτος 2015. Έγκριση αυτών.
6)    Διαγραφή ομίλου λόγω λύσεως αυτού.
7)    Αρχαιρεσίες για την εκλογή του Διοικ. Συμβουλίου και Εξελ. Επιτροπής.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία , η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί όπως ορίζει το καταστατικό στον ίδιο χώρο , την ίδια ημερομηνία και ώρα 16:00 με αυτά τα θέματα της ημερησίας διάταξης , θα έχει δε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των ομίλων – μελών.
Δικαίωμα συμμετοχής στην Συνέλευση έχουν οι όμιλοι που :
Α) Έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
Β) Ορίσουν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ένα μέλος τους, καθώς και αναπληρωτή για να εκπροσωπήσει και ψηφίσει στην Συνέλευση, η εκπροσώπηση δε αυτή θα ισχύει , εφ’ όσον δεν τροποποιηθεί , και για οποιαδήποτε Γ.Σ. κατά την διάρκεια του έτους 2015.
                        


ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Οι όμιλοι που έχουν δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 2725/1999, μπορούν να προτείνουν, μέχρι δέκα(10) ημέρες πριν από της 28/2/2015, με απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ τους , έναν μόνο υποψήφιο – α για το Διοικητικό Συμβούλιο και έναν ή μία για την Εξελεγκτική Επιτροπή .ΠΡΟΣΟΧΗ

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι την ίδια ημέρα (28/2) θα γίνει και περί ώρα 14:00 η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίττας της Ένωσής μας και θα ακολουθήσουν βραβεύσεις των αθλητών-τριών τα ονόματα των οποίων θα γνωστοποιηθούν  στους ομίλους με νεότερη ανακοίνωση μας.


Με εκτίμηση ,

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΟΣ                  ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ


Ακολουθεί σχέδιο εκπροσώπησης - υποψηφιοτήτων .Για να κατεβάσετε την ανωτέρω ανακοίνωση, κάντε κλικ εδώ.

Για να κατεβάσετε το Σχέδιο Εκπροσώπησης - υποψηφιοτήτων, κάντε κλικ εδώ.