ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

12/01/2012 17:25

AΡ.ΠΡΩΤ.: 3, ΒΑΡΗ 13/1/2012
ΠΡΟΣ : ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΤΗΣ Η’ ΕΝΩΣΗΣ
ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  

Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΟΜΙΛΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ Η’ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» και σύμφωνα με τα άρθρα 29,30 & 34 επ. του καταστατικού ΚΑΛΕΙ
Τους Ομίλους – μέλη της Ένωσης να λάβουν μέρος στις εργασίες της ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ που θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Α.Ο.Α. ΦΙΛΟΘΕΗΣ στις 28 Iανουαρίου 2011 ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 το πρωί και η οποία θα έχει θέματα ημερησίας διάταξης :
1) Έγκριση καταλόγου εκπροσώπων των ομίλων που έχουν δικαίωμα ψήφου.
2) Διοικητικός απολογισμός
3) Οικονομικός απολογισμός και παρουσίαση έκθεσης της ελεγκτικής επιτροπής.
4) Έγκριση απολογισμού – απαλλαγή μελών του Δ.Σ
5) Προγραμματισμός – προϋπολογισμός για το έτος 2012. Έγκριση αυτών.
6) Έγκριση τροποποιήσεων  Εσωτερικού Κανονισμού Η’ Ένωσης .

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία , η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί όπως ορίζει το καταστατικό στον ίδιο χώρο , την ίδια ημερομηνία και ώρα 15:00 με αυτά τα θέματα της ημερησίας διάταξης , θα έχει δε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των ομίλων-μελών.
Δικαίωμα συμμετοχής στην Συνέλευση έχουν οι όμιλοι που:
Α) Έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
Β) Ορίσουν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ένα μέλος τους, καθώς και αναπληρωτή για να εκπροσωπήσει και ψηφίσει στην Συνέλευση, η εκπροσώπηση δε αυτή θα ισχύει, εφ’ όσον δεν τροποποιηθεί, και για οποιαδήποτε Γ.Σ. κατά την διάρκεια του έτους 2012.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Σας γνωρίζουμε επίσης ότι την ίδια ημέρα (28/1) θα γίνει και περί ώρα 19:00 η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίττας της Ένωσής μας και θα ακολουθήσουν βραβεύσεις των αθλητών-τριών τα ονόματα των οποίων θα γνωστοποιηθούν  στους ομίλους με νεότερη ανακοίνωση μας.

Με εκτίμηση,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
E.ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ                          Κ. ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ