ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3ου ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Ε3 ΑΓΟΡΙΑ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12,14 ΚΑΙ 16 ΕΤΩΝ.

18/09/2014 15:16

Η  H΄ Ένωση αναθέτει στον  A.Ο.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β’» (Παραλία Μαραθώνα , θέση Βάλτος) το 3ο ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Ε3 2014 για   Αγόρια – Κορίτσια  12,14 και 16 ετών την Παρασκευή 26 (και από ώρα 15:30 περίπου)  έως και Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου   2014. Σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής οι αγώνες ενδέχεται να τελειώσουν μια μέρα αργότερα.  

Δικαίωμα συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές που ανήκουν στα Σωματεία – Μέλη της     Η Ένωσης και  έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις στην Ένωση έχουν δε  γεννηθεί τα έτη:
1.    Για τις κατηγορίες Αγόρια – Κορίτσια κάτω των 12 ετών τα έτη 2002 έως και 2003 καθώς και όσοι έχουν γεννηθεί το έτος 2004 με προϋπόθεση να έχουν κλείσει τα 10 έως την 25/9/2014.
2.    Για την κατηγορία Αγόρια – Κορίτσια κάτω των 14 ετών τα έτη 2000 έως και 2003 καθώς και όσοι έχουν γεννηθεί το 2004  με την προϋπόθεση να έχουν κλείσει τα 10 έως και την 25/9/2014.
3.    Για τις κατηγορίες Αγόρια – Κορίτσια κάτω των 16 ετών τα έτη 1998 έως και 2001,

Σε περίπτωση που σε κάποια κατηγορία δεν υπάρχουν τουλάχιστον οκτώ (8) αθλητές/τριες  τότε η κατηγορία αυτή ΔΕΝ θα διεξάγεται.

Δηλώσεις συμμετοχής: Στην Η΄ Ένωση, e-mail: henositennis@yahoo.gr  μέχρι Τρίτη
23/9/2014 .Στις δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να αναγράφεται οπωσδήποτε το έτος γέννησης και ο Α.Μ. ΕΦΟΑ του κάθε συμμετέχοντα.

Δείτε αναλυτικά την σχετική Προκήρυξη εδώ.

Κατεβάστε την Φόρμα Δήλωσης Συμμετοχής εδώ.