ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ου ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Ε3 12-14/04/2013

05/04/2013 22:33

Ανακοινώθηκε η διοργάνωση του 1ου ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Ε3  για αγόρια και κορίτσια, 12, 14 και 16 ετών. Ακολουθούν οι σχετικές Προκηρύξεις καθώς επίσης και το σχετικό έντυπο για Δηλώσεις Συμμετοχής.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ου ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Ε3 ΑΓΟΡΙΑ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΚΑΙ 16 ΕΤΩΝ 12-14.04.2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ου ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Ε3 ΑΓΟΡΙΑ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 14 ΕΤΩΝ 12-14.04.2013

Δηλώσεις συμμετοχής σε Ε3