ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΑΜΠΛΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α12, Α14 ΚΑΙ Α16.

28/02/2015 00:22

Ανακοινώνονται ως κατωτέρω το πρόγραμμα και τα ταμπλό για τις κατηγορίες Α12, Α14 και Α16.

Για να κατεβάσετε το πρόγραμμα της κατηγορίας Α12, κάντε κλικ εδώ.
Για να κατεβάσετε το ταμπλό της κατηγορίας Α12, κάντε κλικ εδώ.

Για να κατεβάσετε το πρόγραμμα της κατηγορίας Α14, κάντε κλικ εδώ.
Για να κατεβάσετε το ταμπλό της κατηγορίας Α14, κάντε κλικ εδώ.

Για να κατεβάσετε το πρόγραμμα της κατηγορίας Α16, κάντε κλικ εδώ.
Για να κατεβάσετε το ταμπλό της κατηγορίας Α16, κάντε κλικ εδώ.