ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΑΜΠΛΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α12, Α14, Α16, Κ12, Κ14 και Κ16 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ.

28/02/2015 23:59


Ανακοινώνονται ως κατωτέρω το πρόγραμμα και τα ταμπλό για τις κατηγορίες Α12, Α14, Α16, Κ12, Κ14 και Κ16.

Για να κατεβάσετε το πρόγραμμα της κατηγορίας Α12, κάντε κλικ εδώ.
Για να κατεβάσετε το ταμπλό της κατηγορίας Α12, κάντε κλικ εδώ.

Για να κατεβάσετε το πρόγραμμα της κατηγορίας Α14, κάντε κλικ εδώ.
Για να κατεβάσετε το ταμπλό της κατηγορίας Α14, κάντε κλικ εδώ.

Για να κατεβάσετε το πρόγραμμα της κατηγορίας Α16, κάντε κλικ εδώ.
Για να κατεβάσετε το ταμπλό της κατηγορίας Α16, κάντε κλικ εδώ.

Για να κατεβάσετε το πρόγραμμα της κατηγορίας Κ12, κάντε κλικ εδώ.
Για να κατεβάσετε το ταμπλό της κατηγορίας Κ12, κάντε κλικ εδώ.

Για να κατεβάσετε το πρόγραμμα της κατηγορίας Κ14, κάντε κλικ εδώ.
Για να κατεβάσετε το ταμπλό της κατηγορίας Κ14, κάντε κλικ εδώ.

Για να κατεβάσετε το πρόγραμμα της κατηγορίας Κ16, κάντε κλικ εδώ.
Για να κατεβάσετε το ταμπλό της κατηγορίας Κ16, κάντε κλικ εδώ.