ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ 3ο Ε3 Α-Κ 10,12,14,16 ΕΤΩΝ.

25/09/2014 08:12


Ανακοινώνεται η τελική λίστα προς έλεγχο για το 3ο Ενωσιακό Βαθμολογούμενο Πρωτάθλημα επιπέδου Ε3 για Αγόρια και Κορίτσια 12, 14, και 16 ετών, καθώς επίσης και για το 2ο Open Πρωτάθλημα για Αγόρια και Κορίτσια 10 ετών.


Δείτε τη σχετική λίστα εδώ.