ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ 4ου Ε3 και Open 10 ετών.

12/11/2014 14:55


Ανακοινώνεται η λίστα προς έλεγχο για το 4ο Ενωσιακό Βαθμολογούμενο Πρωτάθλημα επιπέδου Ε3, καθώς επίσης και για το Open Πρωτάθλημα για Αγόρια και Κορίτσια 10 ετών.


Δείτε τη σχετική λίστα εδώ.