ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

18/09/2014 15:18


Ενημερώνουμε όλους τους αθλητές-τριες της Ένωσής μας , ότι εφεξής θα πρέπει, για να γίνονται δεκτοί στους αγώνες να συμπληρώνουν  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ  την επισυναπτόμενη  φόρμα δήλωση συμμετοχής, όπως αυτή χρησιμοποιείται  και από την Ε.Φ.Ο.Α

Από την Γραμματεία
Της Η’ ΈΝΩΣΗΣ