ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

04/03/2015 22:55

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Η΄ Ένωσης κατά τη συνεδρίασή του στις 28-2-2015 αποφάσισε ομόφωνα όπως ενισχύσει τους ομίλους με μπάλες ανάλογα με τη συμμετοχή των αθλητών-τριών τους στις Ενωσιακές διοργανώσεις το 2014. Έτσι:

Όσοι όμιλοι συμμετείχαν στις ενωσιακές διοργανώσεις με τουλάχιστον δέκα (10) αθλητές θα λάβουν δύο (2) κούτες μπάλες.

Όσοι συμμετείχαν με λιγότερους των δέκα (10) αθλητών θα λάβουν μία (1) κούτα μπάλες.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην έχουν οφειλή στην ένωση έως 31-12-2014.

Εντός την ημερών θα ανακοινωθεί ο σχετικός πίνακας των ομίλων.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Με εκτίμηση


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.         Ο Γεν. Γραμματέας
Ευάγ. Πετρόχειλος           Κώστας Γιακουμής