Διασυλλογικό Juniors Η' Ένωσης

12/12/2012 21:51

Σ/Κ στο ΑΚΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ. Αναρτήθηκαν τα ταμπλό, το πρόγραμμα και η επεξήγηση ποιοι αθλητές απαρτίζουν την κάθε ομάδα.

Έγινε νέα κλήρωση στην κατηγορία Α14. Παρακαλώ ενημερωθείτε για το νέο Πρόγραμμα.