ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A12, Κ12, A14, Κ14, Α16 ΚΑΙ Κ16 1ου ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Ε3 12-14/04/2013

12/04/2013 23:34

Αναρτήθηκαν τα τελικά αποτελέσματα από το 1ο ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Ε3 12-14/04/2013 για τις κατηγορίες Α12, Κ12, Α16 και Κ16 που διοργανώνεται από τον Σύλλογο Αντισφαίρισης Ραφήνας.
 
Αποτελέσματα:
Α12, Α14, Α16
Κ12, Κ14, Κ16