ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΑΘΛΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΕΦΟΑ)

30/10/2013 21:22

Αναρτήθηκαν οι παρακάτω προκηρύξεις διοργανώσεων άλλων Ενώσεων στα πλαίσια 6ου Πρωταθλήματος Επιπέδου 2.

Για να δείτε την Προκήρυξη της Δ' Ένωσης για τις κατηγορίες 12-16 κάντε κλικ εδώ.
Για να δείτε την Προκήρυξη της Δ' Ένωσης για την κατηγορία 14 κάντε κλικ εδώ.
Για να δείτε την Προκήρυξη της ΣΤ' Ένωσης για την κατηγορία 12 κάντε κλικ εδώ.
Για να δείτε την Προκήρυξη της ΣΤ' Ένωσης για την κατηγορία 14 κάντε κλικ εδώ.
Για να δείτε την Προκήρυξη της ΣΤ' Ένωσης για την κατηγορία 16 κάντε κλικ εδώ.
Για να δείτε την Προκήρυξη της Ζ' Ένωσης για τις κατηγορίες 12-14-16 κάντε κλικ εδώ.

 

Για υποβολή Δήλωσης Συμμετοχής, κατεβάστε το σχετικό έντυπο κάνοντας κλικ εδώ.