ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

H' Ένωσης και Ιατρικού Συλλόγου                        H' Ένωσης με το         

    Αθηνών για τη συλλογή φαρμάκων.                 "Χαμόγελο Του Παιδιού"                                                               

                                        

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

Νέες Αναρτήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΦΟΑ

08/11/2019 12:12

 

 

 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 28/10/2019 ΓΙΑ ΤΟ OPEN ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Ε-3 Η' ΕΝΩΣΗΣ 43ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ.

28/10/2019 22:35


Ανακοινώνονται ως κατωτέρω τα αποτελέσματα της Δευτέρας 28/10/2019 για το OPEN Ε-3 ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 43ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ Η' ΕΝΩΣΗΣ για Αγόρια - Κορίτσια  ηλικίας 10(Πράσινο Επίπεδο), 12, 14 και 16 Ετών, που διεξήχθη στο Α.Κ.Α Μαραθώνα (Σλίμαν 31 Παραλία Μαραθώνα).
 
 
Για να δείτε τα αποτελέσματα της κατηγορίας Κορίτσια - 10, κάντε κλικ εδώ.
Για να δείτε τα αποτελέσματα της κατηγορίας Αγόρια - 10, κάντε κλικ εδώ.
 
Για να δείτε τα αποτελέσματα της κατηγορίας Κορίτσια - 10 (cons.), κάντε κλικ εδώ.
Για να δείτε τα αποτελέσματα της κατηγορίας Αγόρια - 10 (cons.) κάντε κλικ εδώ.
 
 
Για να δείτε τα αποτελέσματα της κατηγορίας Κορίτσια - 12, κάντε κλικ εδώ.
Για να δείτε τα αποτελέσματα της κατηγορίας Αγόρια - 12, κάντε κλικ εδώ.
 
Για να δείτε τα αποτελέσματα της κατηγορίας Κορίτσια - 14, κάντε κλικ εδώ.
Για να δείτε τα αποτελέσματα της κατηγορίας Αγόρια - 14, κάντε κλικ εδώ.
 
Για να δείτε τα αποτελέσματα της κατηγορίας Κορίτσια - 16, κάντε κλικ εδώ.
Για να δείτε τα αποτελέσματα της κατηγορίας Αγόρια - 16, κάντε κλικ εδώ.
 

 

 

 

  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 27/10/2019 ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 28/10/2019 ΓΙΑ ΤΟ OPEN ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Ε-3 Η' ΕΝΩΣΗΣ 43ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ.

27/10/2019 23:19
Ανακοινώνονται ως κατωτέρω τα αποτελέσματα της Κυριακής 27/10/2019 και το πρόγραμμα της Δευτέρας 28/10/2019 για το OPEN Ε-3 ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 43ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ Η' ΕΝΩΣΗΣ για Αγόρια - Κορίτσια  ηλικίας 10(Πράσινο Επίπεδο), 12, 14 και 16 Ετών, που διεξάγεται στο Α.Κ.Α Μαραθώνα (Σλίμαν 31 Παραλία Μαραθώνα).
 
 
Για να δείτε τα αποτελέσματα της κατηγορίας Κορίτσια - 10, κάντε κλικ εδώ.
Για να δείτε τα αποτελέσματα της κατηγορίας Αγόρια - 10, κάντε κλικ εδώ.
 
Για να δείτε τα αποτελέσματα της κατηγορίας Κορίτσια - 10 (cons.), κάντε κλικ εδώ.
Για να δείτε τα αποτελέσματα της κατηγορίας Αγόρια - 10 (cons.) κάντε κλικ εδώ.
 
 
Για να δείτε τα αποτελέσματα της κατηγορίας Κορίτσια - 12, κάντε κλικ εδώ.
Για να δείτε τα αποτελέσματα της κατηγορίας Αγόρια - 12, κάντε κλικ εδώ.
 
Για να δείτε τα αποτελέσματα της κατηγορίας Κορίτσια - 14, κάντε κλικ εδώ.
Για να δείτε τα αποτελέσματα της κατηγορίας Αγόρια - 14, κάντε κλικ εδώ.
 
Για να δείτε τα αποτελέσματα της κατηγορίας Κορίτσια - 16, κάντε κλικ εδώ.
Για να δείτε τα αποτελέσματα της κατηγορίας Αγόρια - 16, κάντε κλικ εδώ.
 
 
 
Για να δείτε το πρόγραμμα της Δευτέρας 28/10/2019, κάντε κλικ εδώ.
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 26/10/2019 ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 27/10/2019 ΓΙΑ ΤΟ OPEN ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Ε-3 Η' ΕΝΩΣΗΣ 43ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ.

26/10/2019 23:07


Ανακοινώνονται ως κατωτέρω τα αποτελέσματα του Σαββάτου 26/10/2019 και το πρόγραμμα της Κυριακής 27/10/2019 για το OPEN Ε-3 ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 43ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ Η' ΕΝΩΣΗΣ για Αγόρια - Κορίτσια  ηλικίας 10(Πράσινο Επίπεδο), 12, 14 και 16 Ετών, που διεξάγεται στο Α.Κ.Α Μαραθώνα (Σλίμαν 31 Παραλία Μαραθώνα).

Για να δείτε τα αποτελέσματα της κατηγορίας Κορίτσια - 12, κάντε κλικ εδώ.
Για να δείτε τα αποτελέσματα της κατηγορίας Αγόρια - 12, κάντε κλικ εδώ.

Για να δείτε τα αποτελέσματα της κατηγορίας Κορίτσια - 14, κάντε κλικ εδώ.
Για να δείτε τα αποτελέσματα της κατηγορίας Αγόρια - 14, κάντε κλικ εδώ.

Για να δείτε τα αποτελέσματα της κατηγορίας Κορίτσια - 16, κάντε κλικ εδώ.
Για να δείτε τα αποτελέσματα της κατηγορίας Αγόρια - 16, κάντε κλικ εδώ.Για να δείτε το πρόγραμμα της Κυριακής 27/10/2019, κάντε κλικ εδώ.
 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 25/10/2019 ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 26/10/2019 ΓΙΑ ΤΟ OPEN ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Ε-3 Η' ΕΝΩΣΗΣ 43ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ.

26/10/2019 00:08


Ανακοινώνονται ως κατωτέρω τα αποτελέσματα της Παρασκευής 25/10/2019 και το πρόγραμμα του Σαββάτου 26/10/2019 για το OPEN Ε-3 ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 43ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ Η' ΕΝΩΣΗΣ για Αγόρια - Κορίτσια  ηλικίας 10(Πράσινο Επίπεδο), 12, 14 και 16 Ετών, που διεξάγεται στο Α.Κ.Α Μαραθώνα (Σλίμαν 31 Παραλία Μαραθώνα).

Για να δείτε τα αποτελέσματα της κατηγορίας Αγόρια - 12, κάντε κλικ εδώ.


Για να δείτε το πρόγραμμα του Σαββάτου 26/10/2019, κάντε κλικ εδώ.


 

 

 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Η΄ ΕΝΩΣΗΣ

25/10/2019 14:33

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Η΄ ΕΝΩΣΗΣ

 

 

Ενημερώνουμε τους υπεύθυνους των ομίλων (πρόεδρο - γεν. γραμματέα) να ενημερωθούν για την υπουργική απόφαση 67343ΕΞ2019 (ΦΕΚ 2443 ΤΕΥΧ. Β΄/20-6-2019) «Τήρηση και διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων», σε συνεννόηση με τους λογιστές τους για τις περαιτέρω ενέργειές τους (Προθεσμία έως 1-11-2019).


Από την Η΄ ΕΝΩΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>