ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

H' Ένωσης και Ιατρικού Συλλόγου                        H' Ένωσης με το         

    Αθηνών για τη συλλογή φαρμάκων.                 "Χαμόγελο Του Παιδιού"                                                               

                                        

Νέες Αναρτήσεις

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

07/05/2021 11:55

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Σας γνωστοποιούμε το με αριθμό 1670/23-4-2021 ΦΕΚ (ΤΕΥΧΟΣ Β) με το οποίο καθορίζονται οι διαδικασίες και δικαιολογητικά για τη χορήγηση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ.

 

 

 

Για να διαβάσετε την άνω Υ.Α. κάντε κλικ εδώ.

 

 

 

 

 


 

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ! ! !

29/04/2021 10:22

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

26/04/2021 15:41

ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Η΄ ΕΝΩΣΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας ενημερώνουμε για τα στοιχεία και λεπτομέρειες που αφορούν:
α.    Την αίτηση εγγραφής σωματείων με αθλητική αναγνώριση στο     ηλεκτρονικό μητρώο.
β.    Την επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη γραμμένων σωματείων     στο μητρώο και
γ.    Τον έλεγχο της αίτησης εγγραφής - επικαιροποίησης, όπως αυτά     περιγράφονται στην υπ’ αριθμόν 168038 Υ.Α. της 20-4-2021 (ΦΕΚ     1593/Β΄).

 

 

Για να δείτε την άνω υπουργική απόφαση κάντε κλικ εδώ

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

20/04/2021 14:35

 

ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΤΗΣ Η΄ ΕΝΩΣΗΣ

 

ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Σας γνωρίζουμε ότι, λόγω των περιοριστικών μέτρων που εξακολουθούν να ισχύουν, η Γενική Συνέλευση των ομίλων της Ενώσεώς μας που έχει προγραμματισθεί για τις 25-4-2021 στις εγκαταστάσεις του ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΩΝ ΠΕΥΚΗΣ (Πελοποννήσου 3 Πεύκη) και ώρα 12.00

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

και θα γίνει στις τριάντα (30) Μαΐου 2021 ημέρα Κυριακή την ίδια ώρα.
Τα πρακτικά εκπροσώπησης που έχουν γίνει από τους ομίλους, εξακολουθούν να ισχύουν.

 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

16/04/2021 17:25

ΠΡΟΣ
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ - ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 


Στον Ν. 4790/31-3-2021 (ΦΕΚ 48 ΤΕΥΧΟΣ Α΄) προβλέπεται ότι η λήψη αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων και των Γενικών Συνελεύσεων, μπορεί να γίνουν με τηλεδιάσκεψη, οι δε υπογραφές των μελών αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
Επίσης παρατείνονται οι θητείες των διοικητικών συμβουλίων αθλητικών σωματείων μέχρι τις 30-6-2021 (άρθρα 89 και 90 του Νόμου).

 

 

Για να δείτε αναλυτικά τις παραπάνω ρυθμίσεις κάντε κλικ εδώ.

 

 

 

 


 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

13/04/2021 15:55

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ - ΜΕΛΗ ΤΗΣ Η΄ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ
25-4-2021.

-------------------

Σας γνωστοποιούμε την κατάσταση των ομίλων-μελών που έχουν δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση της Ένωσής μας που θα γίνει στις 25-4-2021 στις εγκαταστάσεις του Α.Ο. ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΩΝ ΠΕΥΚΗΣ, Πελοποννήσου 3, Πεύκη στις 12.00. Ο κατάλογος αυτός έχει εγκριθεί από την Γ.Γ.Α., όπως φαίνεται από την Α.Π. 102926/17-3-2021 απόφαση.
Ζητάμε από τα Διοικητικά Συμβούλια των ομίλων του καταλόγου, να ορίσουν με πρακτικό τους ένα μέλος αυτού, καθώς και αναπληρωτή του, προκειμένου να παρασταθεί και να ψηφίσει στην παραπάνω Γενική Συνέλευση. Το πρακτικό αυτό θα ισχύει για όλο το έτος 2021.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν πραγματοποιηθεί λόγω των περιοριστικών μέτρων, θα ενημερωθείτε έγκαιρα για την νέα ημερομηνία.


Από το Δ.Σ. της Η΄ Ένωσης

 

 

 

 


Για να δείτε την σχετική Υπουργική Απόφαση (Α.Π. 102926/17-3-2021), κάντε κλικ εδώ.

Για να δείτε τον κατάλογο με του ομίλους, κάντε κλικ εδώ.

Για να κατεβάσετε την ανωτέρω ανακοίνωση, κάντε κλικ εδώ.

 

 

 

 

 

 

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>